RETTFERDIGHET og RETTSSIKKERHET

Kirsten Leikny Femundsenden og ektefelle Jarle Mjøen, i samtale med lege, Grethe Frog Opsal.

Samtalen har bakgrunn i en godkjent yrkesskade fra 2006 og omhandler hvordan staten Norge, systematisk, unndrar seg sine forpliktelser, påfører folk lidelser og uopprettelige tap.

Den, som krever sin rett, avslører lovbrudd og offentlig korrupsjon, — blir utsatt for en Kafka prosess. Dette har avdekket et intrikat konglomerat av en gjennomgripende ukultur, i de offentlig og halvoffentlige systemene i Norge.  Symptomatisk i dette, er at en feil og krenkelse fører til stadig nye feil og krenkelser. Ingen tar ansvar og rydder opp.

Manglende rettssikkerhet er et stort problem i Norske domstoler.  Et betydelig antall avsagte dommer, er ugyldige.  Dette, da flere av dommerne ikke har sine erklæringer og forsikringer i orden og mange domsavsigelser mangler signatur.

Den Norske staten krever inn skatter og avgifter av sine borgere, med meget hard hånd. De tvangsselger eiendommer og eiendeler.  — Dette, selv om den samme Norske staten, bevisst unnlater å utbetale korrekte stønader til de samme borgerne.  Betaler ikke disse borgerne, så foretar staten tvangssalg ved hjelp av inkassobransjen, domstoler, megler og politi.

— Altså grov korrupsjon.

Fra den dagen helsen blir så ødelagt, at arbeidsevnen forsvinner, forsvinner også menneskerettighetene.  Da er det offentlig korrupsjon og manglende respekt, som gjelder.

Det må kunne sies å være spesielt, at tvangssalg prosessene til to gamle mennesker, 65 og 71 år, — blir kuppet av politiet og meglerbransjen. Det synes som det haster for det offentlige med å få solgt unna eiendommer og eiendeler.  Selv om sakene altså ikke er ferdigbehandlet i rettssystemet.  Hastverket er så påtakelig at 21.12.2016 ble vi satt på gaten uten erstatningsbolig med beskjed om, at politi og megler starter kastingen av inventar som ikke er fjernet.

Ingen ting skulle selvsagt vært tvangssolgt, før saken var ferdig behandlet i rettssystemet.

Mange påføres belastninger av en slik alvorlighetsgrad, at det fører til sykdom for folk, noen blir faktisk presset rett inn i DØDEN.

Men disse sykdoms — og selvmordstallene er selvsagt IKKE av interesse for den norske presse, langt mindre for Norge som stat. Da det NORSKE glansbildet og arrogansen vil måtte slå sprekker.

Retter opp 3 av feilformuleringene som kan misforståes:

— Påsken uten mat var 2013 ikke 2009.

— Uførepensjon er ment alderspensjon (Tok ut tidlig alderspensjon)

— Det er selvsagt EMD (Den Europeiske Menneskerettsdomstolen) som dømmer. EMK , (Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen) , er lovverket.

Раскаяние палача в двух частях

Да простят меня читатели, это не мои материалы, я нашел их случайно в сети, просто скопировал к себе на YouTube, чтобы не потерялись в общем потоке. Но суть здесь одна, то над чем смеялись многие, как в Узбекистане, так и за его пределами.

Итак, кратко, данное видео частично доказывает, что в Узбекистане, кроме тайной полиции, где в штате есть киллеры, но и то что в концлагерях Узбекистана ведется работа по уничтожению политических и религиозных заключенных.

Как я говорил ранее, что каримовский режим много позаимствовал многое от Гитлера и Сталина, а это ещё одна лепта в то, что когда ни будь в Гааге начнется судебный процесс над диктаторскими режимами.

Смотрите видео, «Раскаяние палача» — часть первая.

«Раскаяние палача» — часть вторая.